FaniMani logo

NASZE PUBLIKACJE

Książeczka która ma pomóc w otwarciu się ludzi pełnosprawnych, na zrozumienie i przyjęcie dzieci z trisomią 21.

Dzięki tym działaniom nasze dzieci spotkają się z ludzką życzliwością i wyrozumiałością, a my rodzice z nadzieją będziemy mogli patrzeć w ich przyszłość.

Czytaj więcej

Zespół DOWNA 6 – 12 lat

Po kolejnych 6 latach życia naszego dziecka z zespołem Downa przychodzi następny bardzo ważny etap w jego życiu – obowiązek szkolny.

 

My, rodzice zastanawiamy się, co będzie dla niego najlepsze: szkoła specjalna czy może integracyjna?

Nie chcemy popełnić błędu i staramy się wybrać najlepszą formę kształcenia. Najważniejsze, czym powinniśmy się kierować wybierając szkołę to po prostu szczęście dziecka.

Należy uważnie rozważyć czy wysyłać dziecko ze stwierdzonym upośledzeniem umiarkowanym do szkoły integracyjnej.

Dlaczego tak ważny staje się namysł przed tą akurat decyzją?

Dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym mogą mieć poważne kłopoty z odnalezieniem się w szkole integracyjnej, z powodu konieczności swoistego rodzaju „rywalizacji” z szybciej i sprawniej rozwijającymi się rówieśnikami. Czy konieczność sprostania takim wyzwaniom nie okaże się zbyt ciężka dla naszego małego człowieka? Podczas wyboru szkoły ważne jest czy będzie mogło rozwijać swoje umiejętności i możliwości zarówno poznawcze jak i w zakresie własnych zainteresowań.

Pamiętajmy, że dzieci z zespołem Downa są bardzo towarzyskie i ich sfera emocjonalna często jest naruszana w momencie odrzucania czy wyśmiewania. Dlatego, jeżeli nie jesteśmy pewni, w jakiej placówce będzie naszemu dziecku najlepiej należy wybrać się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, gdzie zespół specjalistów zbada i doradzi gdzie należy umieścić przyszłego ucznia. Wizyta w Poradni jest niezbędna, ponieważ dotychczasowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wystawiane na czas wychowania i nauki w przedszkolu traci ważność, bowiem czas jego obowiązywania to podjęcie przez dziecko nauki w szkole. I to jest ten moment.

Przepisy dotyczące podjęcia obowiązku szkolnego ostatnimi czasy zmieniały się tak szybko, że przyprawiały rodziców o niemały ból głowy. Zazwyczaj dzieci z orzeczeniem nawet w wieku 7 lat nie są jeszcze gotowe do rozpoczęcia szkoły. Rodzic uważnie obserwując rozwój swojego dziecka stwierdzić może, że chciałby, aby jeszcze miało czas zanim uda się do szkoły.

Co więc robić?

W 6 roku życia, około lutego należy zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, aby starać się o odroczenie. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego podstawa odroczenia obowiązku szkolnego wynika obecnie z art. 38 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (https://www.portaloswiatowy.pl/realizacja-obowiazku-szkolnego/odroczenie-obowiazku-szkolnego-od-1-wrzesnia-2017-r.-14125.html).

W orzeczeniach wydawanych przez Poradnię znajdują się informacje o tym, jakie warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, form stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy realizować w placówce edukacyjnej, a także, jakie są najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym albo w szkole zorganizowanej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Placówki edukacyjne dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego:

Bielsko-Biała:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17 w Bielsku-Białej
ul. Bratków 6 43-300 Bielsko-Biała
Tel./fax: (33) 812-46-09
e-mail: sp17sekretariat@op.pl
Strona internetowa: www.sp17bielsko.pl

Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna
ul. K. Brodzińskiego 3 43-300 Bielsko-Biała
Tel./fax: (33) 812-49-35
e-mail: isp6bb@wp.pl
Strona internetowa: www.sp6integracja.pl

Nadzieja – Centrum Rehabilitacyjno-Readaptacyjne Dla Dzieci Niepełnosprawnych
ul. Saperów 24 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (33) 819-29-99
Strona internetowa: www.centrum-nadzieja.pl

Zespół Szkół dla Dzieci Niesłyszących
ul. Kamienicka 11a 43-300 Bielsko-Biała
Tel./fax: (33) 812-53-08
e-mail: zsddn@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www.zsddn.fc.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
ul. Filarowa 52 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (33) 810-05-34
e-mail: sosw2@vp.pl
Strona internetowa: www.wesolaszkola.net

Czechowice-Dziedzice:

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 9
ul. Legionów 59 43-502 Czechowice-Dziedzice
Tel./fax: (32) 215-35-86

Cieszyn:

Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych
ul. Wojska Polskiego 3 43-300 Cieszyn
Tel./fax: (33) 852-07-44
e-mail: zpswrcieszyn@wp.pl
Strona internetowa: www.zpswr.cieszyn.pl

PSOUU Koło w Cieszynie: Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
ul. Mickiewicza 13
Tel./fax: (33) 858-13-64
e-mail: osrodekrew@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www.psonicieszyn.org

Ustroń:

Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczy
ul. Szeroka 7 43-450 Ustroń
Tel./fax: (33) 854-77-59
e-mail: oerw@niepelnosprawniustron.pl
Strona internetowa: www.niepelnosprawniustron.pl

Żywiec:

Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu: Centrum Rehabilitacyjno-Edukacyjne
ul. Witosa 3 34-300 Żywiec
Tel/fax 33 860 25 13
Kom.: 502 097 479
e-mail: fundacjapm@go2.pl
Strona internetowa: www.fpd.ig.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu
ul. Kopernika 77 34-300 Żywiec
Tel./fax: (33) 861-32-71
e-mail: soswzywiec@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www.sosw.zywiec.pl

Pszczyna:

PSOUU Koło w Pszczynie: Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
ul. dr W. Antesa 1 43-200 Pszczyna
Tel./fax: (32) 210-48-47
e-mail: dorw@alpha.pl
Strona internetowa: www.psouupszczyna.pl

Zespół Szkół nr 3 Specjalnych w Pszczynie im. Jana Korczaka
ul. Zamenhofa 5 43-200 Pszczyna
Telefon: (32) 210-03-40
e-mail: pzsspszczyna@poczta.onet.pl
Strona internetowa: www.zs3s.pna.pl

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW JAK DOBRZE PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE

Zalecenia opracowane przez pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 mgr Annę Kaszubę-Lizurej

– Ćwiczyć orientację w schemacie ciała i w przestrzeni / w prawo, w lewo, pod, nad, z przodu, na dole, obok, przede mną…/.
– Układać puzzle, wzory z klocków, z patyczków.
– Wyszukiwać podobieństwa /takie same kształty, obrazki do pary/.
– Szukać różnic w obrazkach.
– Urządzać zgadywanki słuchowe /odgłosy zwierząt, pojazdów, czynności życia codziennego/.
– Rysować, kolorować, odrysowywać różne kształty, wyklejać, wydzierać, wycinać nożyczkami, modelować w plastelinie.
– Rysować szlaczki, wzory po kropkach, elementy literopodobne starając się nie odrywać ręki i prawidłowo trzymać ołówek, pióro, kredkę czy flamaster.
– Przeliczać z dzieckiem do 10, dodawać, odejmować, wykorzystywać do tego konkretne przedmioty, zabawki oraz różne sytuacje z życia codziennego.
– Porównywać czy jest czegoś tyle samo.
– Opowiadać bajki /również wymyślone przez same dziecko/.
– Mówić wierszyki, śpiewać piosenki, wyszukiwać słowa do rymu.
– Klaskać do rytmu.
– Wyszukiwać wyrazy rozpoczynające się od określonej głoski, dzielić zdania na wyrazy, a wyrazy na sylaby.

LISTA PYTAŃ JAKIE POWINNI ZADAĆ SOBIE RODZICE DZIECI 6-LETNICH W NORMIE INTELEKTUALNEJ.

Czy dziecko potrafi?:

1. Samo zawiązać sznurowadła, zapiąć guziki?
2. Skakać na jednej nodze, na obu nogach?
3. Czy chętnie bierze udział w zabawach ruchowych?
4. Lepić z plasteliny?
5. Ciąć nożyczkami wg Wytyczonej linii prostej i krzywej?
6. Czy prawidłowo wymawia wszystkie głoski?
7. Czy w opowiadaniu posługuje się pełnymi zdaniami?
8. Czy wyraża się poprawnie pod względem gramatycznym?
9. Czy łatwo dobiera właściwe słowa?
10. Czy odróżnia lewą stronę swego ciała od prawej?
11. Czy posługuje się zawsze jedna ręką w pracach wymagających wyboru?
12. Kolorować obrazek nie wykraczając poza linie?
13. Obchodzić się z przyborami do pisania, czy lubi rysować?
14. Narysować postać ludzką, która jest kompletna, a części ciała rozmieszczone są właściwie?
15. Grupować klocki wg Barwy, kształtu, wielkości?
16. Znaleźć kilka różnic w dwu obrazkach pozornie identycznych?
17. Grupować przedmioty i obrazki wg Określonych kryteriów?
18. Kojarzyć przedmioty lub obrazki ,, pasujące do siebie?? np. sanki-śnieg?
19. Dobrać do wzoru takie same obrazki, litery, słowa?
20. Odtworzyć wzór z klocków?
21. Prawidłowo różnicować dźwięki z otoczenia?
22. Wyróżnić głoskę na początku wyrazu?
23. Rozróżnić dźwięki podobne np. kura-góra/k-g/?
24. Rozwiązywać proste zagadki?
25. Skupić się na wykonywanej czynności?
26. Wysłuchać 4-5 poleceń, następnie zastosować się do nich?
27. Po skończonej pracy posprzątać po sobie?
28. Dokończyć rozpoczętą pracę?
29. Bawić się z rówieśnikami?
30.Podporządkować się poleceniom dorosłych?

PRZYDATNE LINKI

www.zespoldowna.info

www.bardziejkochani.pl

www.stowarzyszenie-razem.org

www.zakatek21.pl

www.niepelnosprawni.gov.pl

www.teatrgrodzki.pl

www.pfron.org.pl

www.mops.bip.wizja.net

www.pcpr.starostwo.bielsko.pl

www.pcprcieszyn.ox.pl

www.pcpr-zywiec.prv.pl

www.graal.org.pl