FaniMani logo

NASZE PUBLIKACJE

Piosenka z dobrym przekazem” – wynik warsztatów hip-hopowych, które poprowadził Arci dla dzieci i wolontariuszy ze Stowarzyszenia:

 

Książeczka która ma pomóc w otwarciu się ludzi pełnosprawnych, na zrozumienie i przyjęcie dzieci z trisomią 21.

Dzięki tym działaniom nasze dzieci spotkają się z ludzką życzliwością i wyrozumiałością, a my rodzice z nadzieją będziemy mogli patrzeć w ich przyszłość.

Czytaj więcej

Projekty

REALIZOWANE PROJEKTY

1. Zadanie publiczne z zakresu polityki społecznej pn. „Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego” zlecone przez Gminę Bielsko-Biała (umowa nr FK 3105/1018/2010/SO z dnia 24.05.2010 ) . Termin realizacji zadania 24.05-15.12.2010. Zorganizowanie specjalistycznej terapii logopedycznej i terapii SI ( we współpracy z Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, które użyczyło bezpłatnie salę do zajęć)dla dzieci z zespołem Downa oraz zajęć terapeutyczno-plastycznych z psychologiem dla pełnosprawnego rodzeństwa dzieci z zespołem Downa ( we współpracy z PPP nr 3 w Bielsku-Białej, która użyczała bezpłatnie sale do terapii).W dniu 7.09.2010r. została przeprowadzona przez zleceniodawcę kontrola realizacji zadania z ocena końcową dobrą.

2. Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej o nazwie „Mój kolega Down- projekt integracji dzieci z zespolem Downa i ich rodzin” zlecone przez Województwo Śląskie (umowa nr 1618/ROPS/2010 z dnia 6.07.2010 ) w wysokości 11 000 zł. Termin realizacji zadania 6.07-28.12.2010r.Zorganizowano imprezy integracyjne (m.in. z Przedszkolem Integracyjnym), szkolenia wolontariuszy, szkolenia rodziców, zbudowano stronę internetową promującą integrację, wydrukowano ulotki i plakaty, zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci klas początkowych SP promujący integrację( przy współpracy z Bielską Delegaturą Kuratorium Oświaty w Katowicach).

3. Przygotowanie i zorganizowanie w marcu 2011r. wraz z Fundacją „Drachma” z Bielska-Białej, poprzedzonej wernisażem wystawy pt. „W co się bawić” ( w Bielskiej Galerii Sfera), ze zdjęciami dzieci z ZD z naszego stowarzyszenia w towarzystwie pełnosprawnego rodzeństwa w sytuacji naturalnej zabawy.

4. Zadanie publiczne z zakresu polityki społecznej pn. „Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego” zleconego przez Gminę Bielsko-Biała (umowa nr SOVI-5012/42/2011 z dnia 1.02.2011 ) w wysokości 14 950 zł. Termin realizacji zadania 1.02.2011-15.12.2011 Dotacja została przeznaczona na zorganizowanie specjalistycznej terapii logopedycznej i terapii SI dla dzieci z zespołem Downa oraz zajęć z aktorem i psychologiem dla pełnosprawnego rodzeństwa dzieci z zespołem Downa. Przeprowadzone były również indywidualne konsultacje z psychologiem i warsztaty dla rodziców W CO SIĘ BAWIĆ Z DZIECKIEM?

5. Zadanie publiczne z zakresu polityki społecznej pn.”Aktywni niepełnosprawni- projekt promocji integracji osób z zespołem Downa” zleconego przez Województwo Śląskie ( umowa nr2376/ROPS/2011 z dnia 31.08.2011) w wysokości 20 200 zł. Termin realizacji zadania 16.08. -31.12.2011. Dotacja została przeznaczona na organizację imprez integracyjnych, szkolenia rodziców, szkolenia pracowników socjalnych, konkurs multimedialny dla gimnazjalistów, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przygotowujące do kontaktu z osobami z zespołem Downa, druk folderów i ulotek. W grudniu 2012 przeprowadzona została przez ROPS kontrola realizacji zadania z oceną końcową dobrą.

6. Projekt „Wielkie serce w przedszkolu” współfinansowany przez Fundację Auchan na Rzecz Młodzieży w wys. 8800 euro. Realizowany od 1.10.2012r. Do 31.05.2013r w Przedszkolu Publicznym nr 49 w Bielsku-Białej z udziałem 8 dzieci z zespołem Downa i 22 dzieci pełnosprawnych.

7. Zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr narodowych, dziedzictwa narodowego pn. „Wiosenne zabawy kulturalne – kampania społeczno-kulturalna promująca integrację osób niepełnosprawnych z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa” zleconego przez Zarząd Powiatu Bielskiego (umowa nr 145/2013 z dn. 22.02.2013r.) w wysokości 2500 zł. Termin realizacji zadania 22.02.-22.03.2013r. Dotacja została przeznaczona na zorganizowanie festynu integracyjnego połączonego z warsztatami artystycznymi dla dzieci z przedszkoli integracyjnych z terenu Bielska-Białej i Czechowic-Dziedzic oraz klas I-III SP nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie festyn został zorganizowany.

8. Zadanie publiczne z zakresu polityki społecznej pn. „Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego” zleconego przez Gminę Bielsko-Biała (umowa nr SO-VI.524.88.2013 z dn. 8.04.2013r.) w wysokości 13 200 zł. Termin realizacji zadania 8.04.-16.12.2013r.. Dotacja została przeznaczona na zorganizowanie specjalistycznej terapii logopedycznej i terapii SI dla dzieci z zespołem Downa oraz warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców.

9. Zadanie publiczne z zakresu polityki społecznej pn. „Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego” zleconego przez Gminę Bielsko-Biała (umowa nr SO-VI.524.159.2014 z dn. 31.03.2014) w wysokości 14 900 zł. Dotacja została przeznaczona na zorganizowanie specjalistycznej terapii logopedycznej i terapii SI dla dzieci z zespołem Downa oraz zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 4-8 lat „Aktywna grupa twórcza”.

10. Zadanie publiczne z zakresu polityki społecznej pn. „Prowadzenie działań rewalidacyjnych stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego” zleconego przez Gminę Czechowice-Dziedzice (umowa nr SO.526.13.2016 zdn. 29.02.2016r.) w wysokości 3000 zł. Termin realizacji 29.02.-20.12.2016r. Dotacja została przeznaczona na zorganizowanie terapii logopedycznej dla 3 dzieci z trisomią 21 z Czechowic-Dziedzic

11. Zadanie publiczne z zakresu polityki społecznej pn. „Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego” zleconego przez Miasto Bielsko-Biała (umowa nr SO-VI.524.40.2016 z dn. 29.02.2016r.) w wysokości 22 500 zł. Termin realizacji zadania 29.02.-23.12.2016r.. Dotacja została przeznaczona na zorganizowanie specjalistycznej terapii logopedycznej i terapii SI dla dzieci z zespołem Downa oraz warsztaty kompetencji wychowawczych dla rodziców.

12. Zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr narodowych, dziedzictwa narodowego pn.„Każdy ma coś, czego nie ma inny ktoś- integracyjne warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat” zleconego przez Zarząd Powiatu Bielskiego (umowa nr 144/2016 z dn. 1.03.2016r.) w wysokości 1500 zł. Termin realizacji zadania 2.03.-22.06.2016r. Dotacja została przeznaczona na zorganizowanie integracyjnych warsztatów fotograficzno-plastycznych .

13. Zadanie publiczne z zakresu polityki społecznej pn. „Prowadzenie działań rewalidacyjnych stymulujących rozwój dziecka z trisomią21” zleconego przez Gminę Czechowice-Dziedzice (umowa nr 272.1.129.2017 z dn. 15.02.2017r.) w wysokości 3000 zł. Termin realizacji 15.02.-16.12.2017r. Dotacja została przeznaczona na zorganizowanie terapii logopedycznej dla 3 dzieci z trisomią 21 z Czechowic-Dziedzic

14. Zadanie publiczne z zakresu polityki społecznej pn. „Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka z trisomią21” zleconego przez Miasto Bielsko-Biała (umowa nr SO-VI.524.41.2017 z dn. 14.02.2017r.) w wysokości 18 500 zł. Termin realizacji zadania 14.02.-22.12.2017r. Dotacja została przeznaczona na zorganizowanie specjalistycznej terapii logopedycznej i terapii SI dla dzieci z zespołem Downa oraz warsztaty w ramach grupy wsparcia dla ojców .