FaniMani logo

NASZE PUBLIKACJE

Piosenka z dobrym przekazem” – wynik warsztatów hip-hopowych, które poprowadził Arci dla dzieci i wolontariuszy ze Stowarzyszenia:

 

Książeczka która ma pomóc w otwarciu się ludzi pełnosprawnych, na zrozumienie i przyjęcie dzieci z trisomią 21.

Dzięki tym działaniom nasze dzieci spotkają się z ludzką życzliwością i wyrozumiałością, a my rodzice z nadzieją będziemy mogli patrzeć w ich przyszłość.

Czytaj więcej

Biblioteka dla rodziców

DLA RODZICÓW:

– Jarosz Agnieszka i In. „Dieta-problem dużej wagi” – SRiOOzZD Bardziej Kochani, Warszawa 2011

– Kaczmarek B.B. (red) „Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy pomóc?” – Wyd. II. Impuls, Kraków 2011

– Kaczmarek B.B. (red) „Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa-teoria i praktyka” – Impuls, Kraków 2008

– Malkiewicz M. „Jarmark logopedyczny. Wybór zabaw wspomagających mowę przedszkolaków” – Wyd. II Harmonia, Gdańsk 2009

– Minczakiewicz E.M. „Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców i wychowawców” – WNAP, Kraków 2001

– Minczakiewicz E.M. „Zespól Downa. Księga pytań i odpowiedzi” – Harmonia, Gdańsk 2010

– Pueschel S.M. „Ku lepszej przyszłości. Zespól Downa. Poradnik dla rodziców i opiekunów” – Wyd. Replika, Zakrzewo 2009

– Rożnowska K. „Dziecko z zespołem Downa. Jaka to musi być miłość” – PZWL, Warszawa 2007

– Suchnicka A. (red) „Egzamin z miłości. Refleksje matek dzieci z zespołem Downa. Matki znane i nieznane” – SRiOOzZD Bardziej Kochani, Warszawa 2011

– Terakowska D. „Poczwarka” – Literackie, Kraków 2011

– Zakrzewska – Manterys E. „Lista obecności. Rozmowy z ojcami osób z zespołem Downa” – SRiOOzZD Bardziej Kochani, Warszawa 2011

– Zasępa E. „Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa” – Impuls, Kraków 2008

– Żyta A. „Życie z zespołem Downa. Narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa” Impuls, Kraków 2011