FaniMani logo

NASZE PUBLIKACJE

Książeczka która ma pomóc w otwarciu się ludzi pełnosprawnych, na zrozumienie i przyjęcie dzieci z trisomią 21.

Dzięki tym działaniom nasze dzieci spotkają się z ludzką życzliwością i wyrozumiałością, a my rodzice z nadzieją będziemy mogli patrzeć w ich przyszłość.

Czytaj więcej

Zespół DOWNA 3 – 6 lat

I oto nasze maleństwo staje się małym człowiekiem powoli gotowym do podjęcia wyzwania, jakim staje się coraz większa samodzielność. Stopniowo opanowuje czynności ruchowe, takie jak: chodzenie, bieganie, podskakiwanie. Pamiętaj, że Twoje Dziecko może mieć kłopoty związane z obniżonym napięciem mięśniowym. Możesz dostrzec nieprawidłową postawę podczas siedzenia. Twoje Dziecko w poszukiwaniu stabilizacji głowy bardzo wysuwa żuchwę do przodu, chodzi na szerokiej podstawie, szybko się męczy.

Obserwujesz, że ma kłopoty w małej motoryce, zwłaszcza w tych zabawach, które wymagają przeciwstawiania kciuka. W okresie tym zwraca uwagę opóźniony rozwój mowy, związany z obniżonym napięciem mięśni artykulacyjnych. Często występują wady wymowy, zaburzenia oddychania, uboga mimika. Możesz dostrzec zaburzenia funkcji poznawczych. Ten moment życia to czas na umieszczenie dziecka w grupie rówieśników. To oni w najbardziej doskonały sposób stymulować będą funkcje społeczne.

Do wyboru masz: przedszkole ogólnodostępne, integracyjne, specjalne, grupy działające przy TPD oraz inne placówki prywatne. Pamiętaj, że aby dostać się do przedszkola integracyjnego, specjalnego lub TPD, KONIECZNE jest orzeczenie o potrzebie kształcenia i wychowania specjalnego. Wydawane jest ono przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Przydatne placówki:

Przedszkole integracyjne nr 1, ul. Korzenna 37, Tel. 33 815 86 39
Przedszkole integracyjne nr 2, ul .Łagodna 16, Tel. 33 816 49 64
Przedszkole nr 38 z oddziałami specjalnymi, ul. Grażyny 19, Tel. 33 811 69 01

Wskazane terapie:

1. Logopedyczna.
2. Pedagogiczna.
3. Terapia Integracji Sensorycznej.

Dodatkowo:

1. Dogoterapia lub hipoterapia.
2. Zajęcia na basenie.
3. Gimnastyka korekcyjna.
4. Indywidualna Stymulacja Słuchu dr Johansena
5. Terapia ręki.
6. Logorytmika lub muzykoterapia.

Mały poradnik:

Wspomagaj dziecko w samodzielności np. przy ubieraniu rozpocznij ruch, a dziecko niech go dokończy.
Podczas posiłku dążymy do samodzielnego jedzenia i picia z kubka.

Urozmaicaj posiłki zwłaszcza w konsystencji, która ma nie być papkowata. Im więcej dziecko żuje i gryzie tym bardziej sam usprawnia aparat artykulacyjny.
Staraj się tak organizować otoczenie aby dziecko mogło samodzielnie skorzystać np. z toalety.
Nie wyręczaj dziecka podczas różnych czynności dnia codziennego np. podczas sprzątania zabawek.

Stawiaj jasne, krótkie polecenia i konsekwentnie ich przestrzegaj.
W momencie problemów z komunikacją i rozwojem mowy czynnej nie bój się używać tzw. komunikacji zastępczej w formie gestów lub obrazków.